Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Vålerenga Håndball

Styret viser til innkalling til årsmøte av 12.2.2019. Årsmøtet avholdes den 19.3.2019 kl 19:00 i Jordalhallen. Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning [, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger]

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

                Styret har ikke fått inn noen forslag og saker til behandling                                                

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1               Styreleder

14.2               Kasserer

14.3               To revisorer

14.4               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.5               Leder av valgkomiteen

14.6               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

14.7               Varamedlem til valgkomiteen

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Idrettslagets årsberetning
  • Regnskap med revisors beretning
  • Styrets forslag til medlemskontingent
  • Styrets forslag til budsjett
  • Styrets forslag til organisasjonsplan

 

Med vennlig hilsen
styret i Vålerenga Håndball

Tilbud

Aktuelt

Håndballskole flyer

Støtt klubben!

Grasrotandelen logo

Ved å tilknytte Vålerenga håndball som din
grasrotmottaker, vil vi få 7 prosent av alt du 
spiller for hos Norsk Tipping.

Tilknytt deg med vårt organisasjonsnummer: 
Send GRASROTANDELEN 979661711 til 2020 
(SMS-tjenesten er gratis).

 

Sosiale medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift